2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Πυθαγόρα 22, 185 33 Πειραιά. Τηλ.: 210 4174561

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

9 μεγάλες αίθουσες διδασκαλίας και 1 μικρότερη

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ

Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, πλήρως εξοπλισμένο από το πρόγραμμα του ΕΠΕΑΕΚ

Αίθουσα Πληροφορικής

Αίθουσα Τεχνολογίας

Αίθουσα Προβολών

Αίθουσα Εκδήλώσεων, 400 θέσεων (σε κοινή χρήση με το 2ο Λύκειο Πειραιά).

Κλειστό Γυμναστήριο (σε κοινή χρήση με το 2ο Λύκειο Πειραιά).

Γραφεία Διοίκησης και Καθηγητών