2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Πυθαγόρα 22, 185 33 Πειραιά. Τηλ.: 210 4174561

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ